PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA PRZEZ POKORĘ I POSŁUSZEŃSTWO     

        Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczęły się w środę popielcową - 26 lutego 2020 r. i trwały 3 dni. Była to okazja do odnowienia i umocnienia swojego życia wiary. Wierni oprócz wygłoszonych nauk uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu. Rekolekcje w tym roku poprowadził o. Augustyn Zygmunt, franciszkanin, proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Brodnicy – klasztor. Cenne wskazówki o. Augustyna na okres Wielkiego Postu do odsłuchania we fragmencie kazania poniżej galerii zdjęć. 

       Pani Jolanta Badaczewska, przedstawicielka Rady Parafialnej podziękowała o. Augustynowi za owocne słowo Boże wygłoszone podczas rekolekcji i życzyła wielu łask Bożych na dalsze lata pracy duszpasterskiej. Nie zabrakło podziękowań również ze strony ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego i ks. Jana Żymanta. Galeria zdjęć i filmów z rekolekcji w końcu artykułu.

      Wielki Post można porównać do swoistej inwentaryzacji… naszego ducha. Sporządzania bilansu zysków i strat, stanięcia w prawdzie z sobą samym. Jeśli to zrobimy, w pełni przygotujemy się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a w konsekwencji pewnie kolejny już raz w naszym życiu - wygramy ŻYCIE.
„Chrystus nas pociąga nie dlatego, że został ukrzyżowany, tylko dlatego, że wchodząc w krzyż, przeszedł przez niego z miłością. Tylko to jest ważne”.

Modlitwa, post, jałmużna – trzy filary chrześcijaństwa – to nie tylko pobożne praktyki, to szansa na spotkanie z żywym Bogiem.

Zdjęcie przedstawia dekorację wielkopostną w kaplicy wykonaną przez p. Marzenę Kopczyńską.


      Okres Wielkiego Postu to czas konkretnego działania, to czas trudny i wymagający wielu ćwiczeń duchowych. W Wielkim Poście możemy nabrać rozpędu w tych ćwiczeniach przez: modlitwę, post i jałmużnę. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa” – ,,Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych  najmniejszych braci moich Mnieście uczynili”. Warto zastanowić się co jest naszą pustynią  życiową? Jedno jest pewne - na  pustyni  trudno jest  przetrwać. Występuje  wiele  ograniczeń,  zarówno pod  względem braku  pożywienia,  braku możliwości  schronienia  się, jak i   możliwości  rozeznania  właściwej  drogi. Natomiast  jest  dużo  zagrożeń,  zarówno  ze  strony natury,  ale trzeba też walczyć z siłami zła. Dzisiaj Jezus  mówi: — „Pójdź za  mną”. Czy jesteśmy gotowi pójść za Jezusem na pustynię naszego życia? Czy jesteśmy gotowi na radykalne zmiany?  A może  zgadzamy się tylko na zmiany znikome, albo pozorne. Okres Postu to czas zastanawiania się nad sensem życia i podejmowanie wyzwań i  nieustannych ćwiczeń w modlitwie, poście i dawaniu jałmużny. 

Modlitwa – to  ćwiczenia pomagające   osiąganie  sprawności  duchowej.  Post – to ćwiczenia konieczne do  pokonywania trudności i  przeszkód w  osiąganiu  sprawności  duchowej. Jałmużna – to ćwiczenia w   motywowaniu  i   dawaniu  możliwości  innym, by  podjęli  ćwiczenia  duchowe

MODLITWA  — nie  chodzi  o  mnożenie  modlitw  i  z  tego  powodu  czynienie  z  siebie  cierpiętnika,  ale należy  modlić  się  sercem,  o  co  prosi  Matka  Boża.

- Każdego  dnia  czytaj  Pismo  Święte.

- Idź  przed  Najświętszy  Sakrament  częściej  niż  zwykle  i  trwaj  przy  Jezusie,  trwaj  z  Jezusem,  bądź  całym  swoim  sercem tylko  dla  Niego.

- Tak  zorganizuj  sobie  czas,  aby  wziąć  przed  oczy obraz  Jezusa  z  Całunu  Turyńskiego  lub  Krzyż  i  kontempluj  oblicze  Chrystusa.

- Zapoznaj  się  z  życiorysem  swojego  patrona lub  jednego  z   patronów  wspólnoty.

- Przepracuj  dzienniczek  Siostry  Faustyny.

- Nie  opuszczaj  nabożeństwa  Drogi  Krzyżowej  i  Gorzkich  Żali.

- Żyj  słowem   życia  z  wielkim  oddaniem  i  pokorą.

- Idź  do  szpitala  i  poprowadź  Modlitwę  Różańcową  lub  Koronkę  do  Miłosierdzia  Bożego w  Kaplicy  szpitalnej.

Możesz  wybrać  jeden  z  rodzajów wymienionych  wyżej  ćwiczeń  lub  wybierz  kilka  propozycji,    ale  koniecznie  czyń  to  systematycznie ( w  miarę  możliwości każdego  dnia ).

POST —  i  nie chodzi  tylko o nie spożywanie  słodyczy  lub o zmiany w diecie  codziennej,  ale o  ograniczanie  lub  wyeliminowanie  czegoś,  co  nie  zbliża  mnie  do  Boga,  a  może  nawet  oddala. Ograniczanie lub  wyrzekanie  się  spożywania ulubionych  potraw  to oczywiście  też  jest  dobre  ćwiczenie,  ale  jeśli  ono  niewiele  Cię  kosztuje  zmagań  ze  sobą to w  niewielkim  stopniu  Cię  zmienia. Oznacza  także,  iż  minimalizujesz otrzymywane  łaski.   Jeśli  jednak  wybierzesz  ćwiczenie  np.  „odrzuć używki,” a  ty   z  nich  na  co dzień  nie  korzystasz, to po prostu nie  będzie  dla  Ciebie  żadne  ćwiczeniem.  Zmierz  się  ze  swoimi niesprawnościami  duchowymi.

- Ogranicz  lub zupełnie  przestań  korzystać  z  komputera,  Internetu, portali  społecznościowych  lub  oglądania  telewizji.  Czas ten poświęć rodzinie.

- Zrezygnuj  z  robienia  zakupów  dla  tzw.   przyjemności.

- Wyczyść zaśniedziałą figurkę Pana  Jezusa i  Matki  Bożej i  ciesz  się  Ich  obecnością.

- Pojednaj  się  z osobą,  z  którą  trwasz  w  konflikcie.

- Wybacz   Bogu,   sobie  i  innym.

- Ty  pierwszy  wyciągnij  rękę  do  zgody.

- Nie  używaj  wyrazów  wulgarnych.

- Odrzuć używki (  alkohol, papierosy itd. )

- Nie  plotkuj.

- Trzymaj  w  ryzach  swoje  złe  emocje.

       Oby  nie  było  takiego  dnia  w  Wielkim  Poście,  żebyś  nie  korzystał  z  podanych  przykładów  ćwiczeń. Jeśli  okaże  się,  że masz  z  tym  problemy  to  proś o  pomoc  swojego  Anioła  Stróża.

JAŁMUŻNA -   i nie  chodzi o  dawanie  pieniędzy potrzebującym, w  taki  sposób,  żeby  wielu  widziało  lub wiedziało.  Ale,  jak  w  cichości  serca   ofiarujesz  środki  finansowe na  szczytny  cel, wtedy podasz  rękę  nie  zdając  sobie  sprawy,  że wykonałeś  gest  anioła.

- Poświęć  swój  czas  dla bliźniego - np. samotnej  lub chorej  osoby.

- Posprzątaj  u  osoby  starszej, chorej, niepełnosprawnej.

- Idź  na  spacer  z osobą Ci bliską lub osobą  niepełnosprawną, np. w niedzielne popołudnie.

- Bądź wolontariuszem  dla osoby chorej i samotnej.

- Poświęć  swój  czas  na czytanie  wartościowych  książek  osobom,  które  mają  problemy  ze  wzrokiem.

- Częściej  uśmiechaj  się,  zwłaszcza  do  osób  smutnych, albo złośliwych. Czasem dzieje się tak, że pewnych rzeczy nie zauważamy. Bywa tak, że uśmiech na twarzy bliźniego jest dobrą maską ukrywającą jego zmartwienia i cierpienia.

- Zrób  świąteczny  upominek  osobie  ubogiej.

 Okres  Wielkiego  Postu niech  będzie  dla  wszystkich czasem  dziękczynienia i  uwielbiania  Boga.

„Dobro  rodzi  się  wtedy,  gdy  człowiek  zapomina  o  sobie.” —  Lew  Tołstoj

Galeria zdjęć i filmów z rekolekcji parafialnych:

1. Fragment kazania o. Augustyna Zygmunta:

2. Podziękowanie za wygłoszone słowo Boże:

Opracowanie: Administrator

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u