Skauci Króla ze szczepu nr 8 w Mszanie na zimowisku w Zamku Bierzgłowskim

      W dniach 25-27.01.2019 r. skauci ze szczepu nr 8 w Mszanie przebywali na zimowisku w Zamku Bierzgłowskim. Była to dla nich kolejna okazja do pogłębiania wiary, ale również zacieśniania więzi w szczepie. W tym roku skautom towarzyszyły słowa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”, które były hasłem odbywających się w tym samym czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

    Choć wyjazd był krótki, przebiegał niezwykle intensywnie. Dzieci i młodzież odpoczywali aktywnie, jeżdżąc na łyżwach, brali udział w grze miejskiej i olimpiadzie. Każdy z siedmiu zastępów miał za zadanie przygotowanie krótkiej scenki dotyczącej zwiastowania . Okazją do ich zaprezentowania było niedzielne spotkanie z księdzem biskupem Wiesławem Śmiglem, który odprawił Mszę Świętą w intencji skautów.

    Zimowisko w Zamku Bierzgłowskim stało się doskonałą okazją do pogłębienia więzi między skautami. Było też miłym wydarzeniem kończącym ferie zimowe. ( tekst: p. Justyna Kaniecka ).

    Skauci Króla  w dniu 25 stycznia 2019 r. ( piątek ) odwiedzili  pensjonariuszy  Schroniska  dla bezdomnych w Toruniu. Było to spotkanie, którego celem była integracja społeczności skautowskiej z  mieszkańcami Schroniska oraz ukazanie wyjątkowej osoby, którą był św. Brat Albert – opiekun ludzi ubogich, bezdomnych. Skauci  Króla pod kierunkiem swoich instruktorów przygotowali  dla  mieszkańców Schroniska upominki i upiekli pyszne ciastka. Wspólnie z mieszkańcami podzielili się chlebem„...gdyż dzielić się chlebem to znaczy dzielić się sercem. Dzielić się chlebem, to być z innymi”. Podczas spotkania panowała atmosfera wzruszenia, niezwykłej życzliwości i przyjaźni. Zima to czas, gdy temperatura spada nawet do kilkunastu stopni poniżej zera. To śmiertelne zagrożenie zwłaszcza dla osób bezdomnych. Ważne, abyśmy nie pozostawali obojętni w tym trudnym czasie na los najbardziej potrzebujących. Zachowajmy czujność i upewnijmy się, czy bezdomne osoby spotkane na ulicy, działkach, zsypach na śmieci czy pustostanach nie potrzebują pomocy lub schronienia. To może uratować ich życie. Reagujmy! Spotykając osoby bezdomne będące w potrzebie, zawsze możemy zgłosić to odpowiednim służbom. Możemy zadzwonić na policję, straż miejską czy pogotowie. Możemy też zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o konieczności pomocy ( tekst: Administrator ).

 Św. Brat Albert

Podobny obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Ks. proboszcz Sławomir Witkowski w imieniu swoim i wspólnoty parafialnej dziękuje wszystkim instruktorom i rodzicom skautów za organizację obozu zimowego w Zamku Bierzgłowskim.  Dziękuje też wszystkim skautom za wspólnie spędzony czas na modlitwie, zabawie i rozmowie.

 

 Poniżej bogata fotorelacja:

 Zdjęcia: p. Marta Roman

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u