AUTOKAROWA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

     W dniu 29 lipca 2021 grupa pielgrzymów udała się w podróż autokarem na Jasną Górę. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ks. Sławomir Witkowski.

Zdjęcia z wyjazdu udostępniła p. Marzena Kopczyńska, zrzuty z ekranu pochodzą ze strony:

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.76265

Poniżej fragment Mszy Św. z udziałem pielgrzymów z parafii Mszano pod opieką ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego.

Cała transmisja Mszy Św. z udziałem parafian z Mszana pod linkiem:

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.76265

Galeria zdjęć:

Jak szczęśliwa Polska cała
1. Jak szczęśliwa Polska cała,
W niej Maryi kwitnie chwała,
Od Bałtyku po gór szczyty,
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.
Ref.: Matko Boska, Królowo Polska,
O Pani nasza Częstochowska.
2. W Częstochowie tron swój wzniosła,
Wielka, można i wyniosła,
Lecz najczulsza z matek ziemi,
Cierpi razem z dziećmi swymi.
Ref.: Matko Boska ...
3. Tyś cudami zajaśniała,
Swoje serce nam oddała.
Ludu Polski, dziecię drogie,
Masz tu Matkę, szczęście błogie.
Ref.: Matko Boska ...

Trochę historii:
Cudowny Obraz
Według tradycji zakonnej, przekazanej w drugiej połowie XVI wieku przez pisarza paulińskiego Mikołaja z Wilkowiecka, Obraz Matki Bożej został złożony na Jasnej Górze w dwa lata po fundacji klasztoru, to jest w 1384 r. Wizerunkowi Matki Bożej od początku towarzyszyła legenda. Przekaz przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście. Święty namalować miał go na deskach stołu, przy którym Święta Rodzina spożywała posiłki.
Bezcenna relikwia
Legendarny opis opowiada historię sprowadzenia Obrazu. Znaleziony w Bełzie przez królewskiego namiestnika Władysława, księcia opolskiego, został przywieziony do Polski i ofiarowany Paulinom na Jasnej Górze. Według tej tradycji, powierzony opiece braci pustelników Cudowny Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem zaliczał się do najszacowniejszych relikwii chrześcijańskiego świata – z racji podłoża, na którym był namalowany.
Królowa Polski
Jasnogórski Obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały rozgłos maryjnemu sanktuarium i ściągały tłumnie pielgrzymów z całego kraju i z Europy. Król Władysław Jagiełło w 1393 r. potwierdził fundację Jasnej Góry i pomnożył nadania klasztoru. Para monarsza wraz z opieką nad jasnogórskim konwentem przejęła ideę szczególnego kultu słynącego z cudów wizerunku Bogurodzicy. Obraz stał się opiekuńczą relikwią dynastii Jagiellonów, a tym samym całego Królestwa Polskiego. 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej oddał kraj pod władzę Matki Bożej, obierając Ją za Patronkę i Królową państwa. Od tego momentu rządy nad Polską sprawuje Najświętsza Dziewica Maryja, a Jasna Góra jest symbolem wolności narodowej i religijnej.
Przyg. na podstawie strony internetowej Jasnogórskiego Sanktuarium.


- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u