ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - WSPOMNIENIE ŚW. KRZYSZTOFA

     Liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa przypadło w tym roku w niedzielę (25 lipca), było zatem dobrą okazją by w ten weekend po wszystkich Mszach Świętych dokonać obrzędu “błogosławieństwa kierowców i pojazdów mechanicznych”.

Pod koniec każdej Mszy Św. ksiądz udzielił błogosławieństwa kierującym i wyszedł na parking pokropić wodą święconą wszystkie pojazdy, prosząc za pośrednictwem św. Krzysztofa o bezpieczeństwo w podróżach dla wszystkich użytkowników drogi.

Na zdjęciu: ks. proboszcz Sławomir Witkowski i ministrant Piotrek Tamiła.

Modlitwa kierowcy:

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.
Obyśmy zawsze bezpiecznie docierali do celów naszej podróży.

Stara tradycja podaje, że święty Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym. Poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania za panowania cesarza Decjusza (ok. 250 r.). Jako swojego patrona czcili świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców, a jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych, które się błogosławi w dniu 25 lipca, bądź 31 maja (Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny) lub 29 września (św. Rafała), lub 2 października (Świętych Aniołów Stróżów), albo w innym odpowiednim dniu.

Obrzęd błogosławieństwa może być sprawowany bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej, nieszporów albo w związku z liturgią słowa Bożego. Szafarzem może być kapłan lub diakon.

W Małkach po Mszy Św. o 9.30 pojazdy poświęcił ks. proboszcz Sławomir Witkowski.

Galeria zdjęć: