NOWE RÓŻE RÓŻAŃCOWE "RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI"
        W naszej parafii utworzyły się 3 róże skupiające rodziców modlących się za swoje dzieci. 27 czerwca 2021 r. po Mszy Św. w plenerze, przy nowej kaplicy w  Małkach p. Marzena Kopczyńska rozdała nowym różom obrazki i książeczkę z modlitwami. Ks. Sławomir Witkowski wygłosił okolicznościowe kazanie na temat profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży i udzielił błogosławieństwa nowym różom.

W naszej Parafii mamy następujące Róże Różańca Rodziców za dzieci:

I Róża pw. św. Jana Pawła II

II Róża pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

III Róża pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Do obejrzenia krótka relacja:
>

Rodzina jest niezmiernie ważnym środowiskiem biologicznym, społecznym, kulturowym, religijnym i opiekuńczo‐wychowawczym dla dzieci i młodzieży. Przekazuje ona młodemu pokoleniu wzory zachowań, wartości, tradycję, podstawy edukacji i kulturę. W dużym stopniu rodzice są odpowiedzialni za społeczne funkcjonowanie dziecka i jego losy życiowe. Współczesna rodzina coraz bardziej przeżywa różne sytuacje kryzysowe. Wynikają one z globalnych przemian społecznych, nie zawsze korzystnych dla środowiska rodzinnego.Różaniec Rodziców za dzieci jest modlitwą wspólnotową opartą na zasadach Żywego Różańca. Uczestnictwo w Różańcu Rodziców za dzieci polega na przynależności do grupy składającej się z 20 osób zwanej Różą. Każda z osób odmawia powierzoną 10 -tkę Różańca Świętego. W ramach Róży, do której należymy modlimy się za nasze dzieci i za wszystkie inne dzieci, nad którymi w jakieś mierze roztaczamy opiekę, tj. za naszych chrześniaków, za dzieci z duchowej adopcji i na odległość, za współmałżonków naszych dzieci. Modlitwą obejmujemy także nasze zmarłe dzieci kierując do Miłosiernego Boga intencję, aby mogły Go oglądać twarzą w twarz w niebie. Oprócz każdego z nas codziennie 19 innych osób należących do tej samej Róży modli się za nasze dziecko/dzieci. Przystępując do udziału w modlitwie w ramach Róży Różańcowej pierwszego dnia odmawiamy Akt Zawierzenia i ponawiamy go w dniu 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny łącząc się tym samym duchowo ze wszystkimi rodzicami modlącymi w Różach Różańca Rodziców za dzieci na całym świecie. Zmiana tajemnic następuje każdego pierwszego dnia miesiąca - samodzielnie przesuwamy się o jedną tajemnicę do przodu według kolejności tajemnic w różańcu. Osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę radosną - również odmawia wstępne modlitwy, tj. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)

Tworzymy taką wspólnotę w naszej parafii, która podejmuje modlitwę, aby uzyskać Bożą pomoc dla naszych dzieci, gdyż i w naszych rodzinach nie brakuje problemów, z którymi borykamy się w codziennym życiu. Nie tylko zagrożenia takie jak alkohol, dopalacze, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu czy pornografia są problemem – czasami wszystko wygląda dobrze, dziecko się dobrze uczy, lub ma dobrą pracę a jednak czujemy, że nie wszystko jest poukładane w jego życiu. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać zła w różnej postaci. Dlatego też wspomagamy je naszą codzienną modlitwą, którą jest różaniec......

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl

Szczególnie warto przeczytać:

https://rozaniecrodzicow.pl/testimony– świadectwa modlących się rodziców na temat owoców uzyskanych przez tą formę modlitwy.

https://rozaniecrodzicow.pl/faq– pytania i odpowiedzi czy warto się przyłączyć i w jakim celu.

Galeria zdjęć z Mszy Św. w Małkach:

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u