STATYSTYKA DUSZPASTERSKA ZA ROK 2019

     Przedstawiam podsumowanie dotyczące liczby przyjętych sakramentów w roku 2019 r. W minionym roku ochrzczono w naszej parafii 19 dzieci, pierwszy raz do komunii świętej przystąpiło 24 dzieci. Sakrament bierzmowania otrzymało 27 młodych osób. Na miejsce spoczynku odprowadziliśmy 19 osób. Zawarto 3 sakramentalne związki małżeńskie.

proboszcz parafii - ks. Sławomir Witkowski.

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u