PODSUMOWANIE PRACY RADY PARAFIALNEJ W KADENCJI 2014 - 2019

        Kadencja Rady Parafialnej rozpoczęła się w lutym 2014 r.  i spotykała się systematycznie raz w miesiącu ( w razie potrzeby częściej). Każde spotkanie rady miało określony temat, strukturę i było protokołowane. Obiekt sakralny żyje duchem licznych grup parafialnych, podejmowanych akcji i przedsięwzięć. Członkowie rady poprzez wspólną modlitwę, czynne uczestniczenie w Eucharystiach (czytania, modlitwy wiernych), prowadzenie Różańca , czy też inne uczestnictwo w nabożeństwach, dają świadectwo swego przywiązania do wiary i Kościoła.  Praca w radzie to doradzanie proboszczowi, pomoc w organizowaniu materiałów na budowę, zbieranie funduszy na budowę i remont obiektów sakralnych.

      Aktywne uczestniczenie w uroczystościach parafialnych potwierdza dobre współdziałanie świeckich i kapłana, w działalności duszpasterskiej w naszej parafii. Za to wszystko dziękujemy wszystkim osobom, którym na sercu leży dobro wspólnoty Kościoła. Ważnym elementem działalności członków rady parafialnej jest praca formacyjna. Poprzez wykłady, prelekcje, dyskusje pogłębiamy swoją wiarę i wiedzę o wierze i Kościele. Osobą odpowiedzialną za ten odcinek działalności rady jest ks. Sławomir Witkowski, który sam przygotowuje oraz organizuje z zewnątrz bardzo interesujące wykłady dla członków rady ( Rekolekcje, Kurs Alfa),  innych grup parafialnych (np. Skauci Króla ) i pozostałych parafian (np. Spotkania Kręgu Biblijnego).
     Chcemy też wyrazić swoją wdzięczność ks. proboszczowi za Jego brzemienną w owoce, pracę menadżerską i duszpasterską. Bo to, że dziś jesteśmy wielką parafialną rodziną, to zasługa ks. proboszcza, który z nas obcych i nieznanych sobie ludzi, potrafił stworzyć wspaniały żywy kościół. Ludzi którym głęboko na sercu leży dobro Kościoła i zbawienie dusz. Na podkreślenie zasługuje tez bardzo życzliwy i miły stosunek ks. proboszcza do ludzi oraz wielka umiejętność pozyskiwania ich dla Kościoła. Będziemy mieli też piękną świątynię, którą w tych trudnych czasach, wraz z parafianami buduje ks. proboszcz. Kościół nasz jest pięknym Domem Bożym, do którego chętnie przychodzimy i modlimy się.


        Podsumowując pracę Rady Parafialnej można stwierdzić, że jest ona bardzo mocno zaangażowana w życie parafii, a swoje zadania stara się wykonywać jak najlepiej. Ks. proboszcz Sławomir Witkowski na ostatnim spotkaniu rady parafialnej podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę. Podarował Radnym książkę o tematyce religijno-historycznej oraz życzył dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz owocnych pomysłów na następną kadencję.

Współpraca z ks. proboszczem układa się wzorowo.

Podsumowanie pracy rady parafialnej w kadencji 2014 - 2019 odbyło się na plebanii w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Beata Maria Klonowska

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u