Niech informacje oraz aktualności z życia parafii pomogą wszystkim radować się wspaniałym religijnym życiem naszej wspólnoty.


Zapraszam na nasze adwentowe rekolekcje, które rozpoczniemy:

w poniedziałek 29 listopada i zakończymy w środę 1 grudnia 2021.

W REKOLEKCJE MSZA ŚWIĘTA W MSZANIE O 7.00 I 18.00.

W MAŁKACH O GODZ. 16.30

NAUKI REKOLEKCYJNE POPROWADZI KS. SŁAWOMIR WITKOWSKI.


Adwent to piękny czas duchowego przygotowania do  świąt Bożego Narodzenia. Może właśnie teraz, w tym trudnym okresie napięć i niepokojów na świecie i naszej Ojczyźnie, bardziej zapragniemy spotkania z Bogiem. Warto posłuchać, co mówi Bóg, a mówi zawsze.

Niech ten czas Adwentu, czas Rorat, osobistej modlitwy i postanowień, przybliża nas do Tego, którego Pismo Święte nazywa Księciem Pokoju. Już niedługo usłyszymy słowa anioła  skierowane do pasterzy w Betlejem: „ Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.

Adam Mickiewicz pisał:
Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie?
Lecz biada Ci, jeżeli nie narodzi się w tobie

TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE NAD WYKOŃCZENIEM NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH

KS. PROBOSZCZ SŁAWOMIR WITKOWSKI POKAZUJE PARAFIANOM AKTUALNY STAN PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W NOWEJ KAPLICY W MAŁKACH - 11 LISTOPADA 2021

   

Trwają intensywne prace wykończeniowe przy nowej kaplicy w Małkach. Jest to ostatni etap budowy nowej świątyni i zamiar oddania jej do użytku, możliwe, że 8 grudnia 2021 r.

ZDJĘCIA Z 19 LISTOPADA 2021

        W dniu 26 sierpnia 2021 r. rozpoczęły się prace stolarskie wewnątrz nowej kaplicy w Małkach. W pierwszym etapie będzie wykonane ocieplenie i odeskowanie wewnętrzne stropu. Ks. proboszcz Sławomir Witkowski udzielił błogosławieństwa Bożego na dalszą kontynuację rozpoczętych prac i pomyślne ich zakończenie. Kapłan poświęcił również narzędzia, modlił się także o dobre relacje i serdeczną atmosferę podczas prac wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz nowej świątyni.

Na zdjęciu: ks. proboszcz Sławomir Witkowski, p. Dariusz Jarecki - wykonawca chodnika i schodów przy kaplicy, p. Mirosław Zabłocki ze swoją ekipą - wykonawca prac stolarskich w nowej kaplicy.

Powoli kończymy już wykonanie głównego wejścia do kaplicy i chodnika, który połączy kaplicę z chodnikiem osiedlowym. Pozostanie jeszcze wykonanie dwóch wejść do kaplicy, jedno z nich będzie spełniało wymogi wejścia dla osób z niepełnosprawnością.

   Z początkiem lipca rozpoczęły się prace związane z budową głównych schodów wejściowych do nowej kaplicy w Małkach. Schody i chodniki będą wykonane z łupanego kamienia polnego i kostki kamiennej.

UWAGA!!! SPRAWA PILNA!!!
Cały czas są potrzebne kostki brukowe do budowy schodów i chodnika przy kaplicy. Napływają już informacje o możliwości sprawdzenia pewnych miejsc. Prosimy jednak cały czas o pomoc w kwestii tych kostek. 

Kontakt: ks. Sławomir Witkowski - tel. kom. 601-830-517, do kancelarii (56) 49 819 12

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM ZA POMOC I TYM, KTÓRZY POMAGAJĄ RÓWNIEŻ POPRZEZ SWOJĄ PRACĘ I POŚWIĘCAJĄ CZAS I SIŁY PRZY PRACACH NA BUDOWIE I WOKÓŁ KAPLICY. BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM!
Powierzamy dzieło budowy nowego kościoła Bogu i wstawiennictwu Matki Bożej, prosząc także wszystkich o modlitwę w tej intencji.
                                                     Ks. proboszcz Sławomir Witkowski

Więcej informacji w artykule pod linkiem:

http://parafiamszano.pl/budowa-kaplicy-w-malkach/1027-trwaja-prace-przy-budowie-glownych-schodow-wejsciowych-do-nowej-kaplicy-w-malkach

WAKACYJNY WYJAZD MINISTRANTÓW DO MALBORKA

We wtorek, 13 lipca 2021, ministranci wspólnie z opiekunami i chętnymi osobami wybrali się na wycieczkę do Malborka. Od kilku lat ministranci z naszej parafii wraz z ks. proboszczem wyjeżdżają na krótki wypoczynek pielgrzymkowo-rekreacyjny.

Więcej informacji w artykule pod linkiem:

http://www.parafiamszano.pl/wydarzenia/1022-wyjazd-ministrantow-do-malborka